Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Järjestyksenvalvojan koulutusta Kotkassa

 
 
Järjestyksenvalvojan tehtävät

Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia siinä tilaisuudessa tai alueella johon hänet on asetettu.

Järjestyksenvalvojan toiminta-alueet

Järjestyksenvalvoja voi toimia muun muassa yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa, leirintäalueilla, kauppakeskuksissa, liikenneasemilla sekä joukkoliikenteen kulkuneuvoissa.

 
Kelpoisuus jä
rjestyksenvalvojaksi

Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on saanut sisäasiainministeriön vahvistaman koulutuksen.

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus

Peruskoulutus on lain muuttumisen johdosta 40 h kestävä peruskoulutus. Uudistettaessa järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä tulee suorittaa sisäasiainministeriön vahvistama 8 tunnin mittainen järjestyksenvalvojan kertauskoulutus. Kortti on uusittava sen voimassaoloaikana.

 

 
 
  Järjestyksenvalvojan kurssit

Järjestyksenvalvojan kurssi on tarkoitettua henkilöille, jotka tulevat toimimaan järjestyksenvalvojina lain 1085/2015 tarkoittamissa tilaisuuksissa. Koulutus toteutetaan SM:n 9.12.2016 päätöksellään POL 2016-17569 vahvistetun koulutusaineiston ja siihen sisältyvän toteuttamisohjeen mukaisesti.

Peruskurssin jälkeen kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat hakea kotipaikkakuntansa poliisilaitokselta järjestyksenvalvojankorttia. Lisätietoja kursseista >>